Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Оценка на ефективността на съществуващата система на европейските публични финансови институции за насърчаването на инвестициите в Европа и съседните държави - {SWD(2016) 22 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Assessment of the effectiveness of the existing system of European public financing institutions in promoting investment in Europe and its neighbourhood - {SWD(2016) 22 final}
Дата на документа: 04/02/2016
№ на документ: COM(2016) 46
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове