Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за постигнатия напредък по прилагането на Регламент (ЕО) № 391/2009 и Директива 2009/15/EО относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the progress in the implementation of Regulation (EC) No 391/2009 and Directive 2009/15/EC on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations
Дата на документа: 05/02/2016
№ на документ: COM(2016) 47
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове