Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно Общата схема от преференции за периода 2014—2015 година - {SWD(2016) 8 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on the Generalised Scheme of Preferences covering the period 2014-2015 - {SWD(2016) 8 final}
Дата на документа: 28/01/2016
№ на документ: COM(2016) 29
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове