Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно системите за фиксиране на говеда, при които се прилага обръщане или неестествена позиция на тялото на животното
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on systems restraining bovine animals by inversion or any unnatural position
Дата на документа: 08/02/2016
№ на документ: COM(2016) 48
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове