Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прегледа на определението за понятието „приемлив капитал“ по отношение на неговата целесъобразност в съответствие с член 517 от Регламент (ЕС) № 575/2013
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the review of the appropriateness of the definition of "eligible capital" pursuant to Article 517 of Regulation (EU) No 575/2013
Дата на документа: 26/01/2016
№ на документ: COM(2016) 21
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове