Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС по отношение на преразглеждането на приложение IІІ към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors regarding the revision of Annex III of the ACP-EU Partnership Agreement
Дата на документа: 25/01/2016
№ на документ: COM(2016) 28
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове