Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12.2.2016 г. относно вътрешните правила за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Европейска комисия“) на вниманието на службите на Комисията
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 12.2.2016 on the Internal Rules on the implementation of the general budget of the European Union (European Commission section) for the attention of the Commission departments
Дата на документа: 12/02/2016
№ на документ: C(2016) 769
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове