Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за изменение на Решение (ЕС) 2015/1937 на Комисията за създаване на независим консултативен Европейски фискален съвет
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION amending Commission decision (EU) 2015/1937 establishing an independent advisory European Fiscal Board
Дата на документа: 12/02/2016
№ на документ: C(2016) 888
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове