Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предварителна оценка на становище, Придружаващо Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис - {COM(2016) 67 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT- Ex-ante evaluation statement Accompanying the document Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Republic of Tunisia - {COM(2016) 67 final}
Дата на документа: 12/02/2016
№ на документ: SWD(2016) 30
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове