Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Франция да прилага намалени нива на данъчно облагане за бензина и газьола, използвани като моторно гориво, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising France to apply reduced levels of taxation to petrol and gas oil used as motor fuels in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 25/01/2016
№ на документ: COM(2016) 20
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове