Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters
Дата на документа: 21/01/2016
№ на документ: COM(2016) 17
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове