Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Review of available information Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for Heating and Cooling - {COM(2016) 51 final}
Дата на документа: 16/02/2016
№ на документ: SWD(2016) 24
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове