Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2008/376/EC on the adoption of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel and on the multiannual technical guidelines for this programme
Дата на документа: 18/02/2016
№ на документ: COM(2016) 75
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове