Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно изпълнението на част IV от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the Implementation of Part IV of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other
Дата на документа: 18/02/2016
№ на документ: COM(2016) 73
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове