Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 40-ата сесия на Комитета за улесняване на корабоплаването, 69-ата сесия на Комитета по опазване на морската среда и 96-ата сесия на Комитета по морска безопасност, във връзка с приемането на измененията на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, приложение IV към MARPOL, правила II-2/13 и II-2/18 от SOLAS, Кодекса за системите за противопожарна безопасност и Кодекса за подобрената програма за преглед за 2011 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union at the International Maritime Organization during the 40th session of the Facilitation Committee, the 69th session of the Marine Environment Protection Committee and the 96th session of the Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to the Facilitation Convention MARPOL Annex IV, SOLAS Regulations II-2/13 and II-2/18, the Fire Safety Systems Code and the 2011 Enhanced Survey Programme Code
Дата на документа: 19/02/2016
№ на документ: COM(2016) 77
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове