Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Оценка на ефективността на съществуващата система на европейските публични финансови институции за насърчаването на инвестициите в Европа и съседните държави - {COM(2016) 46 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Assessment of the effectiveness of the existing system of European public financing institutions in promoting investment in Europe and its neighbourhood - {COM(2016) 46 final}
Дата на документа: 04/02/2016
№ на документ: SWD(2016) 22
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове