Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските страни и територии съгласно 11-ия Европейски фонд за развитие
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund
Дата на документа: 22/02/2016
№ на документ: COM(2016) 79
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове