Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION On the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transfer to the General Court of the European Union of jurisdiction at first instance in disputes between the Union and its servants
Дата на документа: 22/02/2016
№ на документ: COM(2016) 81
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове