Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 182/2011
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EU) 182/2011
Дата на документа: 26/02/2016
№ на документ: COM(2016) 92
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове