Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването от Европейската комисия на споразумение между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Индия за сътрудничество в научноизследователската и развойната дейност в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION approving the conclusion, by the European Commission, of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the Republic of India for research and development cooperation in the field of the peaceful uses of nuclear energy
Дата на документа: 04/04/2016
№ на документ: COM(2016) 175
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове