Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно въздействието на генетичната селекция върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the impact of genetic selection on the welfare of chickens kept for meat production
Дата на документа: 07/04/2016
№ на документ: COM(2016) 182
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове