Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security
Дата на документа: 06/04/2016
№ на документ: COM(2016) 205
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове