Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Transatlantic Data Flows: Restoring Trust through Strong Safeguards
Дата на документа: 29/02/2016
№ на документ: COM(2016) 117
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове