Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от Европейския съюз по отношение на международния инструмент, който трябва да бъде изработен от органите на ICAO, и който е предназначен да доведе до установяване след 2020 г. на единна глобална основана на пазара мярка за емисиите от международното въздухоплаване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in respect of an international instrument to be elaborated by the ICAO bodies and intended to lead to the implementation from 2020 of a single global market-based measure addressing emissions from international aviation
Дата на документа: 08/04/2016
№ на документ: COM(2016) 183
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове