Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Първи доклад относно напредъка в изпълнението на изявлението на ЕС и Турция
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - First Report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement
Дата на документа: 20/04/2016
№ на документ: COM(2016) 231
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове