Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане - {SWD(2016) 115 final}{SWD(2016) 116 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 06/04/2016
№ на документ: COM(2016) 196
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове