Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1921/2006 за предоставянето на статистически данни за разтоварванията на рибни продукти в държави членки
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 1921/2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States
Дата на документа: 04/05/2016
№ на документ: COM(2016) 239
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове