Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И ДО СЪВЕТА - Втори доклад относно преместването и презаселването
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - Second report on relocation and resettlement
Дата на документа: 12/04/2016
№ на документ: COM(2016) 222
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове