Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Aктуално състояние и възможни следващи стъпки по отношение на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика
Заглавие на английски:
Дата на документа: 12/04/2016
№ на документ: COM(2016) 221
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове