Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА с препоръка за временен граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION setting out a recommendation for temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk
Дата на документа: 04/05/2016
№ на документ: COM(2016) 275
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове