Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3.5.2016 година за започване на разследване във връзка с манипулиране на статистически данни в Австрия по смисъла на Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 3.5.2016 on the launch of an investigation related to the manipulation of statistics in Austria as referred to in Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area
Дата на документа: 03/05/2016
№ на документ: C(2016) 2633
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове