Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Четвърти доклад за напредъка на Косово* при изпълнението на изискванията от пътната карта за либерализирането на визовия режим - {SWD(2016) 160 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fourth report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap - {SWD(2016) 160 final}
Дата на документа: 04/05/2016
№ на документ: COM(2016) 276
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове