Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Централна Америка във връзка с обяснителните бележки към член 15 от приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU-Central America Association Council regarding Explanatory Notes to Article 15 of Annex II to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other
Дата на документа: 17/05/2016
№ на документ: COM(2016) 262
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове