Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Централна Америка във връзка със замяната на допълнение 2 към приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU-Central America Association Council regarding the replacement of Appendix 2 to Annex II to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other
Дата на документа: 17/05/2016
№ на документ: COM(2016) 261
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове