Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Коригиране с цел отчитане на инфлацията на минималните застрахователни суми, предвидени в Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The adaptation in line with inflation of minimum amounts of cover laid down in Directive 2009/103/EC relating to insurance against civil liabaility in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability
Дата на документа: 10/05/2016
№ на документ: COM(2016) 246
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове