Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно действието на Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби, изменен с Регламент (ЕС) № 605/2013, и относно международното развитие в тази област
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the operation of Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels, as amended by Regulation (EU) No 605/2013, and on the international developments in this field
Дата на документа: 15/04/2016
№ на документ: COM(2016) 207
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове