Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от Съюза в Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на специализирани работни групи
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, on adopting the Joint Committee's rules of procedure, and setting up specialised working groups
Дата на документа: 20/05/2016
№ на документ: COM(2016) 266
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове