Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите членки през 2014 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2014 to achieve a sustainable balance between fishsing capacity and fishing opportunities
Дата на документа: 10/06/2016
№ на документ: COM(2016) 380
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове