Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2017 г. - {SWD(2016) 185 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - The annual Union work programme for European standardisation for 2017 - {SWD(2016) 185 final}
Дата на документа: 01/06/2016
№ на документ: COM(2016) 357
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове