Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението относно продуктовия обхват към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol (2015) Amending the Product Coverage Annex of the Agreement on Trade in Civil Aircraft
Дата на документа: 05/07/2016
№ на документ: COM(2016) 440
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове