Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2015 г. - {SWD(2016) 220 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND FOR EXTERNAL ACTION AND ITS MANAGEMENT IN 2015 - {SWD(2016) 220 final}
Дата на документа: 05/07/2016
№ на документ: COM(2016) 439
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове