Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018—2022 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing a Multiannual Framework for the European Union Agency for Fundamental Rights for 2018-2022
Дата на документа: 05/07/2016
№ на документ: COM(2016) 442
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове