Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Укрепване на отбранителната способност на Европа срещу кибератаки и изграждане на конкурентeн и иновативeн сектор на киберсигурността
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Strengthening Europe's Cyber Resilience System and Fostering a Competitive and Innovative Cybersecurity Industry
Дата на документа: 05/07/2016
№ на документ: COM(2016) 410
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове