Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) 2016/72 и (ЕС) 2015/2072 по отношение на определени възможности за риболов
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulations (EU) 2016/72 and (EU) 2015/2072 as regards certain fishing opportunities
Дата на документа: 06/07/2016
№ на документ: COM(2016) 441
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове