Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА въз основа на член 10 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата срещу организираната престъпност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL based on Article 10 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime
Дата на документа: 07/07/2016
№ на документ: COM(2016) 448
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове