Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позиция, която да бъде приета от името на Европейския съюз по отношение на някои предложения, представени в рамките на 17-ата Конференция на страните (CоP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Йоханесбург, Южна Африка, 24 септември—5 октомври 2016 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the European Union's behalf with regard to certain proposals submitted to the 17th meeting of the Conference of the Parties (CoP 17) to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Johannesburg, South Africa, 24 September – 5 October 2016
Дата на документа: 01/07/2016
№ на документ: COM(2016) 437
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове