Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите - {SWD(2016) 164 final}{SWD(2016) 165 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws - {SWD(2016) 164 final}{SWD(2016) 165 final}
Дата на документа: 25/05/2016
№ на документ: COM(2016) 283
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове