Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on implementation of Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council on quarterly statistics on Community job vacancies
Дата на документа: 08/07/2016
№ на документ: COM(2016) 449
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове