Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Испания не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. - {SWD(2016) 241 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Spain in response to the Council Recommendation of 21 June 2013 - {SWD(2016) 241 final}
Дата на документа: 07/07/2016
№ на документ: COM(2016) 294
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове