Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Елементи за стратегическа рамка на ЕС за подкрепа на реформата в сектора на сигурността - {SWD(2016) 221 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 05/07/2016
№ на документ: JOIN(2016) 31
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове